درباره FPGAschool

مرجعی جهت یادگیری تخصص FPGA

پس از سالها تجربه کاری در طراحی سیستم ها و مدارات دیجیتال با استفاده از چیپ FPGA به این نتیجه رسیدیم که مرجعی برای این علم در ایران تشکیل دهیم تا این علم به راحتی برای فارسی زبانان قابل یادگیری و استفاده باشد. از آنجا که در اکثر پروژه های علمی کشور جهت اندازه گیری و پردازش اطلاعات از چیپ FPGA استفاده می شود، قصد داشتیم تا با گسترش این علم گامی در پیشرفت پروژه های علمی کشور داشته باشیم و موجبات موفقیت هموطنان را فراهم کرده باشیم. تصمیم گرفته ایم تا در این مسیر ادامه دهیم تا جایی که هر شخصی نیاز به هر اطلاعاتی در زمینه طراحی با FPGA داشته باشد بتوانیم در اختیارش قرار دهیم.

خدمات سایت:

فروش ویدئوهای آموزشی در زمینه تخصصی کار با FPGA.

صاحب امتیاز:

مهندس علی آموزگار

15 استاد مجرب
84 دانشجوی عضو سایت
33 ساعت ویدئو
12 دوره اموزشی