.

همکاری آموزشی

در حال حاضر، ساده ترین و ارزشمندترین و پر سودترین راه برای کسب درآمد، آموزش و همکاری در آموزش است. شما حتی با ارسال یک فایل میتوانید در تولید محتوای آموزشی همکاری کنید و مادام العمر کسب درآمد کنید. اگر در گذشته یا دوران دانشجویی خود پروژه ای هرچند ساده یا پیچیده انجام داده اید که احساس میکنید میتواند به کار شخص دیگری هم بیاید میتواند فقط با ارسال اطلاعات و مستندات، آن را با قیمت پیشنهادی خودتان درون سایت به فروش بگذارید. همچنین اگر استعدادی در تولید فیلمهای آموزشی دارید، این موسسه مکانیست تا از حرفه و استعداد خود نهایت بهره را ببرید.