قیمت 42,000 تومان

ویژگی های دوره
23 دانشجو
نوع دوره: غیر حضوری
سطح دوره: مبتدی
پیش نیاز: مدارهای منطقی
تاریخ شروع: 17 اردیبهشت 1396
تاریخ بروزرسانی: 22 خرداد 1398
زبان: فارسی
6 ساعت و 33 دقیقه
16 فصل
910 مگا بایت
روش دریافت: دانلود ویدئوها و سورس کدها
روش پشتیبانی: ایمیل
گواهی موسسه آموزشی FPGAschool
849 بازدید 4 دیدگاه

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

هر آنچه برای طراحی سیستمهای دیجیتال با استفاده از زبان توصیف سخت افزار VHDL نیاز دارید

سرفصل مطالب این دوره

جلسه اول:

 • معرفی VHDL
 • روند طراحی
 • ابزارهای طراحی
 • نحوه تفسیر کد VHDL به مدار
 • شبیه سازی مدار
 • بررسی مدار سنتز شده از کد VHDL
 • بررسی مدار ایمپلیمنت شده از کد VHDL

جلسه دوم:

 • اعداد صحیح
 • مقادیر باینری
 • نمایش اعداد به فرم اکتال و هگزادسیمال
 • اعداد بی علامت
 • اعداد علامت دار
 • نمایش کاراکترها
 • نحوه کامنت گذاری
 • حروف کوچک و بزرگ

جلسه سوم:

 • تعریف کتابخانه
 • تعریف موجودیت
 • تعریف معماری
 • ارائه مثال: طراحی و شبیه سازی مدار مقایسه کننده و جمع کننده
 • ارائه مثال: طراحی دی فلیپ فلاپ و شبیه سازی
 • ارائه مثال: طراحی مدارهای رجیستر شده و شبیه سازی

جلسه چهارم:

 • ارائه مثال: طراحی مالتی پلکسر 4*8

جلسه پنجم:

 • اشیا در زبان VHDL
 • پکیج ها در زبان VHDL
 • معرفی داده های STD_LOGIC
 • ارائه مثال : طراحی گیت AND
 • ارائه مثال : طراحی مدار بافر سه حالته
 • ارائه دو مثال دیگر از مدارها با استفاده از داده های STD_LOGIC

جلسه ششم:

 • معرفی داده های STD_LOGIC_VECTOR
 • ارائه مثال : طراحی مدار AND با سه ورودی برداری

جلسه هفتم:

 • معرفی پکیج numeric
 • تبدیل std_logic_vector  به unsigned و بالعکس
 • ارئه مثال : عملیات ریاضی و منطقی با داده های علامت دار
 • ارائه مثال : عملیات ضرب بر روی داده های بی علامت و شبیه سازی آن

جلسه هشتم :

 • پکیج standard
 • داده های bit و bit_vector و boolean
 • داده های integer و natural و positive
 • داده های character  و string

جلسه نهم :

 • Assignment
 • Logical
 • Arithmetic
 • Comparison
 • Shift
 • Concatenation
 • Others

جلسه دهم:

 • معرفی مدارهای ترکیبی
 • عبارت when
 • عبارت select
 • ارائه مثال : طراحی mux با عبارات  when و select
 • ارائه مثال : طراحی ALU
 • معرفی عبارت GENERATE به همراه دو مثال

جلسه یازدهم:

 • خصوصیات سیگنالها
 • خصوصیات متغیرها
 • عبارت process
 • عبارت if
 • ارائه مثال : طراحی DFF با ریست سنکرون و ریست آسنکرون

جلسه دوازدهم :

 • ارائه مثال shift register و شبیه سازی
 • عبارت case
 • ارائه مثال : شمارنده 0 تا 9 و نمایش بر روی seven segment

جلسه سیزدهم :

 • معرفی سیگنال
 • معرفی متغیر
 • قواعد استفاده از سیگنالها و متغیرها
 • نحوه تعبیر رجیستر از سیگنالها و متغیرها
 • ارائه مثال : طراحی شمارنده با سیگنال و متغیر و شبیه سازی آنها

جلسه چهاردهم:

 • کامپوننت ها
 • پوزیشنال مپینگ
 • نامینال مپینگ
 • ارائه مثال : circular shift register

جلسه پانزدهم :

 • معرفی ماشینهای حالت
 • طراحی دیگرام انتقال حالت
 • ارائه مثال از یک ماشین حالت ساده
 • روش اصولی طراحی ماشین حالت
 • ارائه مثال : طراحی شمارنده 0 تا 9 با استفاده از ماشین حالت و سنتز و طراحی تست بنچ و شبیه سازی
 • ارائه مثال : طراحی مدار کنترلر وندینگ ماشین و طراحی تست بنچ و شبیه سازی رفتاری و زمانی مدار
 • معرفی مشکل glitch در خروجی مدارها
 • آموزش نحوه رفع glitch از خروجی مدار و رجیستر کردن خروجی
 • طراحی مدار کنترلر وندینگ ماشین به صورت glitch-free و شبیه سازی
 • معرفی انواع ماشینهای حالت
 • آموزش نحوه طراحی ماشینهای حالت زمانی
 • ارئه مثال : ماشین حالت زمانی و طراحی تست بنچ و شبیه سازی
 • ارائه مثال: طراحی مدار چراغ راهنمایی و طراحی تست بنچ و شبیه سازی

 

جلسه شانزدهم:

 • معرفی شبیه سازی
 • مفهموم شبیه سازی
 • معرفی مراحل شبیه سازی یک مدار
 • شبیه سازی رفتاری و عملکردی مدار
 • شبیه سازی های پس از سنتز (عملکردی و زمانی)
 • شبیه سازی های پس از ایمپیمنت (عملکردی و زمانی)
 • نحوه شبیه سازی در نرم افزار VIVADO
 • نحوه طراحی تست بنچ
 • نحوه طراحی محرکهای ورودی مدار
 • روشهای طراحی سیگنال کلاک مورد نیاز مدار
 • روشهای طراحی سیگنال ریست
 • روشهای طراحی سیگنالهای متنهای و متناوب
 • معرفی انواع شبیه سازی
 • ارائه مثال طراحی مدار مالتی پلکسر با خروجی رجیستر شده و شبیه سازی آن
 • معرفی قالب طراحی تست بنچ
 • ارائه مثال دوم
 • آموزش طراحی تست بنچ اتوماتیک
 • معرفی عبارت ASSERT
 • کار با فایلها
 • معرفی پکیج TEXTIO
 • نحوه نوشتن مقادیر استاندارد درون فایل
 • نحوه نوشتن مقادیر STD_LOGIC درون فایل
 • ارائه مثال ساده
 • نحوه خواندن از روی فایل
 • ارائه مثال ساده
 • ارائه مثال طراحی مدار ripple carry adder و شبیه سازی آن
 • خواندن مقادیر وردی مدار از روی فایل و ثبت مقادیر خروجی مدار بر روی فایل
 • ارائه مثال نحوه طراحی سه مدل سیگنال

پیش نیاز های این دوره آموزشی

آشنایی با مدارهای منطقی

1. مقدمه و معرفی

1.1 معرفی VHDL ویدئو

14:54

خصوصی

فایل های پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی
2. اعداد و کاراکترها

1.2. نحوه نمایش و کار با اعداد و کاراکترها ویدئو

07:56

خصوصی
3. ساختار کد VHDL

1.3. معرفی سه بخش اصلی در کد VHDL ویدئو

06:37

خصوصی

مثال 1.3: طراحی و شبیه سازی مدار مقایسه کننده و جمع کننده ویدئو

07:31

خصوصی

مثال 2.3: طراحی دی فلیپ فلاپ و شبیه سازی ویدئو

06:23

خصوصی

مثال 3.3: طراحی مدار رجیستر شده و شبیه سازی ویدئو

08:13

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی
4. اصول کد نویسی صحیح

مثال 1.4: طراحی مالتی پلکسر 4*8 ویدئو

06:05

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی
5. انواع داده

1.5. بررسی انواع داده در زبان VHDL ویدئو

12:03

خصوصی
6. داده های برداری

مثال 1.6: طراحی مدار AND با پورتهای برداری ویدئو

05:06

خصوصی
7. داده های علامت دار و بی علامت

1.7. معرفی پکیج NUMERIC_STD ویدئو

12:38

خصوصی
8. داده های استاندارد

1.8. معرفی پکیج استاندارد ویدئو

09:01

خصوصی
9. عملگرها

1.9. بررسی تمام عملگرهای زبان VHDL به همراه مثال ویدئو

18:17

خصوصی
10. کدهای همزمان

1.10. معرفی عبارات WHEN و SELECT به همراه مثال ویدئو

27:14

خصوصی

مثال 1.10: طراحی مدار ALU و شبیه سازی آن ویدئو

20:15

خصوصی

فایل های پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی

2.10. معرفی عبارت GENERATE به همراه دو مثال ویدئو

13:45

خصوصی

3.10. نحوه کار با عبارت keep و جلوگیری از ساده سازی کامپایلر ویدئو

04:32

خصوصی
11. کدهای ترتیبی

1.11. معرفی مدارهای ترتیبی به همراه مثال و شبیه سازی ویدئو

20:42

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی

مثال 1.11: طراحی و شبیه سازی شیفت رجیستر ویدئو

06:07

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این مثال

خصوصی
12. عبارات ترتیبی

1.12. معرفی عبارت CASE و ارائه مثال شمارنده 0 تا 9 و نمایش بر روی SSD ویدئو

09:35

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در پروژه

خصوصی

2.12. معرفی عبارت wait و انواع آن همراه با مثال ویدئو

02:50

خصوصی

3.12. مقایسه لچ ها و فلیپ فلاپ ها همراه با مثال ویدئو

06:45

خصوصی
13. سیگنال و متغیر

1.13. مقایسه و قواعد استفاده از سیگنالها و متغیرها به همراه مثال ویدئو

17:19

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی

2.13. نحوه تعبیر سیگنالها و متغیرها به رجیستر ویدئو

08:40

خصوصی
14. پکیج و کامپوننت

1.14. نحوه استفاده از کامپوننت ها و ارائه مثال و شبیه سازی ویدئو

18:36

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در این جلسه

خصوصی

2.14. نحوه استفاده از پکیج ها به همراه مثال ویدئو

04:12

خصوصی
15. ماشینهای حالت

1.15. معرفی ماشینهای حالت و ارائه مثال ساده ویدئو

12:41

خصوصی

مثال 1.15: طراحی و شبیه سازی شمارنده 0 تا 9 با استفاده از FSM ویدئو

06:05

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در مثال 1.15

خصوصی

مثال 2.15: طراحی و شبیه سازی Vending Machine ویدئو

18:23

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در مثال 2.15

خصوصی

2.15. معرفی ماشینهای حالت زمان دار به همراه مثال ویدئو

09:16

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در پروژه

خصوصی

مثال 3.15: طراحی و شبیه سازی مدار چراغ راهنمایی با استفاده از FSM ویدئو

07:42

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در پروژه

خصوصی

3.15. روشهای کدگذاری حالتها در ماشینهای حالت ویدئو

05:39

خصوصی

4.15. رفع مشکل گذر از حالت به همراه دو مثال ویدئو

14:38

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در پروژه

خصوصی

مثال 4.15 طراحی سیگنال جنراتور با FSM ویدئو

04:55

خصوصی
16. شبیه سازی

1.16. نحوه طراحی تست بنچ و ایجاد محرکهای ورودی ویدئو

14:18

خصوصی

مثال 1.16: طراحی مالتی پلکسر رجیستر شده و شبیه سازی آن ویدئو

07:36

خصوصی

مثال 2.16: نحوه طراحی تست بنچ های اتوماتیک ویدئو

09:09

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در مثال 1.16

خصوصی

2.16. نحوه کار با فایلها در شبیه سازی ویدئو

14:16

خصوصی

مثال 3.16: طراحی تست بنچ و کار با فایلها ویدئو

07:53

خصوصی

فایلهای پروژه فایل های ضمیمه

سورس کدهای استفاده شده در مثال 3.16

خصوصی

مثال 4.16: طراحی چند نمونه محرک ورودی ویدئو

03:07

خصوصی

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

آموزش کار با IP ها

آموزش نحوه عیب زدایی از سیستم با VIO

8
10,000 تومان

آموزش عیب زدایی با VIO

آموزش نحوه عیب زدایی از سیستم با VIO

10
14,000 تومان

آموزش شروع کار با MicroBlaze

آموزش شروع کار با پردازنده MicroBlaze و ایجاد اپلیکیشن

16
11,000 تومان

آموزش نرم افزار VIVADO

آموزش هر آنچه برای طراحی با نرم افزار VIVADO نیاز دارید

28
51,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

 • kamran.khorasani( دانشجوی دوره )
  امتیاز 5 از 5

  کد VHDL با کد verilog چه فرقی میکنه؟ کدوم رو بهتره یاد بگیریم؟

  • ask_links@

   خب بینید، این سوال خیلی کلیه، مثل اینکه بگید C با پایتون چه فرقی میکنه و کدوم بهتره. هر دوی این زبان ها برای توصیف سخت افزار هستند، ولی به خاطر شکل برنامه نویسی و مشابهت verilog با C یاد گیری این زبان آسون تره، طرفدارهاش توی دانشگاه خیلی بیشترن. از طرف دیگه، کد VHDL بسیار سطح پایین تره و البته یادگیریش هم کمی سخت تره، ولی بیشتر تو صنعت طرفدار داره، چون برای مدل سازی فضای سخت افزاری انعطلاف بالاتری داره. انتخاب با شماست.

 • ali_fallah( دانشجوی دوره )
  امتیاز 4 از 5

  من چندتا سوال داشتم، چطوری میتونم بپرسم؟

  • amoozegar(مدیریت)

   در همین بخش دیدگاه ها سوالاتتون رو بپرسید، متخصصین فن به زودی پاسخ خواهند داد.

 • sara-samadi( دانشجوی دوره )
  امتیاز 5 از 5

  میشه بیشتر مثال کاربردی بزنید؟

  • amoozegar(مدیریت)

   ویدئوهای جدید مربوط به دوره آموزشی VHDL در حال آماده سازی هستند که به زودی آپلود میشوند، پس از آپلود در کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

 • mahdi salehi( دانشجوی دوره )
  امتیاز 5 از 5

  خیلی خوب بود. این دوره رو ادامه میدید؟

  • amoozegar(مدیریت)

   نظر لطف شماست، بله، هر هفته ویدئوهای جدید و مثالهای کاربردی به این دوره اضافه خواهد شد که برای افرادی که قبلا در دوره ثبت نام کرده باشند ویدئوهای جدید رایگان خواهد بود.

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *